top of page

תיקי יציאה

תיקים מושלמים שכל אחד מהם תכשיט בזכות עצמו!

הכי מתאים ליציאות ובילויים כשאת לא צריכה לסחוב יותר מדי דברים

כמו כל התיקים, גם הם רקומים בעבודת ידי במגוון רחב של צבעים ודוגמאות

Plants

תיקי יציאה

bottom of page